Skip to main content
Report, 2005

Källfördelning av kväve och fosfor i Glummans avrinningsområde

Sonesten, Lars

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
2005, number: 2005:17
Publisher: SLU, Institutionen för miljöanalys

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Environmental Assessment

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science
Economics and Business
Social Sciences
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/6259