Skip to main content
Factsheet, 2014

Utveckling av frukt- och bärsortimentet, del 1

Rumpunen, Kimmo; Nilsson, Elisabet; Holm, Gunnel; Wallin, Erika; Sidblad, Solveig; Rumpunen, Kimmo; Svensson, Birgitta

Abstract

Nya sorter introduceras kontinuerligt och det blir allt svårare att välja för både producenter, handel och konsumenter. Genom en ny modell för utvärdering av nya frukt- och bärsorter lämpliga för Sverige kan vi få en bra uppfattning om odlingsvärdet. Testodlingar på tre platser i landet pågår nu inom projektet Kvalitetssäkring av frukt- och bärväxter och resultaten samlas i en databas för utvärdering. Det finns många äldre sorter som är odlingsvärda men även en del som är mindre bra, vissa är dock av kulturhistoriskt intresse. En sortimentsanalys visar vilka sorter av frukt som kan rekommenderas. I detta Faktablad redovisas aktuella fruktsorter. Bärsorter redovisas i ett kommande Faktablad, del 2.

Keywords

fruktsorter; bärsorter

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2014, number: 2014:25
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, VÄXTFÖRÄDLING, Box 101
Nilsson, Elisabet
Elitplantstationen
Holm, Gunnel
E-planta ekonomisk förening
Wallin, Erika
Wakire AB
Sidblad, Solveig
Fritidsodlingens Riksorganisation
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Breeding
Svensson, Birgitta
Swedish University of Agricultural Sciences, Biosystem och teknologi, Box 103

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/63114