Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book chapter, 2014

CBA av skogsmarks- och ytvattenkalkning

Löfgren, Stefan; Innala, Sophia; Bishop, Kevin; Bostedt, Kjell Göran

Published in

Rapport / Naturvårdsverket
2014, number: 6628, pages: 60-79
Title: Samhällsekonomiska analyser av miljöprojekt - en vägledning
ISBN: 978-91-620-6628-4
Publisher: Naturvårdsverket