Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book chapter, 2014

Spridningseffekter och målkonflikter

Bostedt, Kjell Göran; Brännlund, Runar; Geijer, Erik

Published in

Rapport från Naturvårdsverket
2014, number: 6628, pages: 261-270
Title: Samhällsekonomiska analyser av miljöprojekt - en vägledning
ISBN: 978-91-620-6628-4
Publisher: Naturvårdsverket

   UKÄ Subject classification

   Economics

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/63134