Skip to main content
Report, 2014

Kvalitetssäkring av frukt- och bärväxter

Svensson, Birgitta; Rumpunen, Kimmo; Nilsson, Elisabet; Holm, Gunnel; Wallin, Erika; Sidblad, Solveig; Isaksson, Ann-Kristin

Abstract

Projektet har genomförts som ett partnerskapsprojekt där vi dragit nytta av olika deltagares kompetens och resurser. Partners har varit Elitplantstation-en, E-planta, Fritidsodlingens Riksorganisation, Hushållningssällskapet Rådgivning Nord, HIR Malmöhus samt SLU. Syftet med projektet har varit att tillhandahålla ett modernt växtsortiment som är kvalitetssäkrat och som svarar mot de krav som plantproducenter och olika växtanvändare har. Vik-tiga mål i projektet har varit att ta fram ett hållbart system för att utvärdera nya frukt- och bärväxter, utarbeta ett protokoll för utvärdering av växtegen-skaper, genomföra en analys av befintligt sortiment, insamla och påbörja utvärdering av nytt intressant växtmaterial samt kommunicera verksamhet och resultat med producenter, handel och växtanvändare. Resultaten visar att det finns ett stort behov av att förnya sortimentet och omfattningen av det insamlade växtmaterialet tyder på att det finns goda utsikter att hitta bra och intressant material av frukt- och bär-sorter som passar för svenskt klimat. Modellen för införande av nytt växtmaterial inom frukt- och bär i Sverige omfattar insamling, testodling, dokumentering, utvärdering och information.

Keywords

fruktsorter; bärsorter

Published in


ISBN: 978-91-87117-83-1
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Svensson, Birgitta
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology (VH), general
Swedish University of Agricultural Sciences, VÄXTFÖRÄDLING, Box 101
Nilsson, Elisabet
Elitplantstationen
Holm, Gunnel
E-planta ekonomisk förening
Wallin, Erika
Wakire AB
Sidblad, Solveig
Fritidsodlingens Riksorganisation
Isaksson, Ann-Kristin
The Rural Economy and Agricultural Societies

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/63287