Skip to main content
Factsheet, 2014

Fritidsodlarens främsta försvar

Danielsson, Anna

Keywords

Trädgårdsväxter; nyttodjur; pollenresurser; nektar; repellera skadedjur; attrahera nyttodjur

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2014, number: 2014:27
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Protection Biology

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/63288