Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2014Open access

Fritidsodlarens främsta försvar

Danielsson, Anna

Keywords

Trädgårdsväxter; nyttodjur; pollenresurser; nektar; repellera skadedjur; attrahera nyttodjur

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2014, number: 2014:27
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap