Skip to main content
Report, 2014

Häckande fåglar på jordbruksmarker som ingår i projektet ”Landskapsvård och köttproduktion i Vindelälvens närområde” Häckningssäsong 2000

De Jong, Adriaan

Keywords

Restaurering, Våtmark, Häckfåglar, Revirkartering, Naturbete

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2014, number: 2014:32
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies

UKÄ Subject classification

Fish and Wildlife Management
Environmental Management
Ecology
Zoology
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/63345