Skip to main content
Report, 2014

Landskapsvård och köttproduktion i Vindelälvens närområde : fågelinventeringen år 2005

De Jong, Adriaan

Keywords

Restaurering, Våtmark, Häckfåglar, Revirkartering, Naturbete

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2014, number: 2014:37
Publisher: Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies

UKÄ Subject classification

Environmental Management
Fish and Wildlife Management
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Ecology
Zoology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/63350