Skip to main content
Report, 2014

Effekterna på häckfågelfaunan av restaurering och återinförandet av bete inom projektet Vindelälvens Naturbeten

De Jong, Adriaan

Keywords

Restaurering, Våtmark, Häckfåglar, Revirkartering, Naturbete

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2014, number: 2014:39
Publisher: Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies

UKÄ Subject classification

Ecology
Environmental Management
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Zoology
Fish and Wildlife Management

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/63352