Skip to main content
Report, 2014

Fågelstudier 2006 med anledning av Botniabanans dragning över Umeälvens mynningsområde

Sjöberg, Kjell; De Jong, Adriaan

Keywords

Rastplats, Sädgås, Infrastruktur, Habitatval, Födoval, Revirkartering

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2014, number: 2014:27
Publisher: Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies

UKÄ Subject classification

Zoology
Environmental Management
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Fish and Wildlife Management
Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/63399