Skip to main content
Report, 2014

Svenska Sädgåsprojektet 2012

De Jong, Adriaan

Keywords

Sädgås, Ekologi, Ruggningslokal, flyttning, Individmärkning, Taxonomi

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2014, number: 2014:42
Publisher: Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies

UKÄ Subject classification

Zoology
Behavioral Sciences Biology
Ecology
Evolutionary Biology
Fish and Wildlife Management

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/63412