Skip to main content
Report, 2014

Övervakning av vårrastande gäss, svanar och tranor i Västerbottens kustland 2013

De Jong, Adriaan

Keywords

Gås, Sångsvan, Trana, Flyttning, Rastlokal

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2014, number: 2014:53
Publisher: Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies

UKÄ Subject classification

Fish and Wildlife Management
Zoology
Behavioral Sciences Biology
Evolutionary Biology
Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/63418