Skip to main content
Report, 2014

Rastande fågel i området Umeälvens delta och slätter 2012

De Jong, Adriaan

Keywords

Våtmarksfåglar, Flyttning, Rastlokal, Kompensationsprogram, Botniabanan

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2014, number: 2014:45
Publisher: Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies

UKÄ Subject classification

Fish and Wildlife Management
Zoology
Ecology
Environmental Management

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/63422