Skip to main content
Report, 2014

Stöcke och Rengrundets strandängar

De Jong, Adriaan;

Keywords

Häckfåglar, Strandäng, Kompensationsprogram, Restaurering, Revirkartering

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)

2014, number: 2014:47
Publisher: Institutionen för vilt, fiske och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Ecology
Zoology
Environmental Management

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/63427