Skip to main content
Report, 2014

Stöcke och Rengrundets strandängar : häckfågelinventering 2012

De Jong, Adriaan

Keywords

Häckfåglar, Strandäng, Kompensationsprogram, Restaurering, Revirkartering

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2014, number: 2014:48
Publisher: Institutionen för vilt, fisk och milkö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies

UKÄ Subject classification

Zoology
Environmental Management
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/63428