Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2014Open access

Revirkartering av häckfåglar på strandäng/jordbruksmark : inventering 2013

De Jong, Adriaan

Keywords

Häckfåglar, Strandäng, Kompensationsprogram, Restaurering, Revirkartering

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2014, number: 2014:49
Publisher: Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet