Skip to main content
Report, 2014

Revirkartering av häckfåglar på strandäng/jordbruksmark : inventering 2014

De Jong, Adriaan

Keywords

Häckfåglar, Strandäng, Kompensationsprogram, Restaurering, Revirkartering

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2014, number: 2014:50

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies

UKÄ Subject classification

Zoology
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Ecology
Environmental Management

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/63441