Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book chapter, 2014

Naturvägledning för skogsföretagare

Arnell, Anders

Abstract

Naturvägledning handlar om att inspirera till tanke och handling, berika med kunskap eller bjuda på minnesvärda upplevelser. Man bör följa ett tema, knyta an till deltagarnas vardag, använda platsens möjligheter, tilltala sinnen och känslor, inspirera, berätta och se till att deltagarna har det trevligt. Innehållet bygger på resurser som finns i skogsföretagares närhet: historiska berättelser, egna erfarenheter, naturens företeelser, folktro och myter, naturen som skafferi eller möjligheter till äventyr.

Published in

Title: Grön entreprenör. Skogens social värden - forskningen visar vägen
ISBN: 9789157691941
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet