Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book chapter, 2014

De stora testamentena och sociala relationer under perioden ca 1270-1370

Myrdal, Janken

Published in

Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi
2014, number: 131, pages: 217-233
Title: Medeltida storgårdar: 15 uppsatser om ett tvärvetenskapligt forskningsproblem
ISBN: 978-91-87403-07-1
Publisher: Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur

    UKÄ Subject classification

    History

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/63479