Skip to main content
Book chapter, 2014

De stora testamentena och sociala relationer under perioden ca 1270-1370

Myrdal, Janken

Published in

Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi
2014, number: 131, pages: 217-233
Book title: Medeltida storgårdar: 15 uppsatser om ett tvärvetenskapligt forskningsproblem
ISBN: 978-91-87403-07-1
Publisher: Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics

UKÄ Subject classification

History

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/63479