Skip to main content
Book chapter, 2014

Den vänlige, lärde och teoriskapande Thomas Lindkvist

Myrdal, Janken

Published in

Book title: Det våras för medeltiden: vänbok till Thomas Lindkvist.
ISBN: 978-91-88614-76-6
Publisher: Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics

UKÄ Subject classification

History

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/63481