Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2014

On-line NIR monitorering av hydrolyserat avloppsvatten från ett mejeri

Nyström, Josefina; Mossing, Torgny; Jåfs, Åke; Geladi, Paul

Published in

Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
2014, number: 2014:12
Publisher: Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet