Skip to main content
Report, 2014

On-line NIR monitorering av hydrolyserat avloppsvatten från ett mejeri

Nyström, Josefina; Mossing, Torgny; Jåfs, Åke; Geladi, Paul

Published in

Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
2014, number: 2014:12
Publisher: Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Biomaterials and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Biomaterials and Technology
Jåfs, Åke
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Biomaterials and Technology

UKÄ Subject classification

Analytical Chemistry

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/63527