Skip to main content
Other publication, 2014

Snytbaggen

Björklund, Niklas; Hellqvist, Claes; Härlin, Carina; Johansson, Karin; Nordlander, Göran; Wallertz, Kristina

Abstract

Barrträdsplantor som planterats efter avverkning blir ofta dödade av snytbaggens gnag. Men genom olika åtgärder kan skadorna minskas till en acceptabel nivå. Vilka metoder du bör välja beror bland annat på var i landet hygget ligger. Denna broschyr syftar till att förklara vilken effekt på plantskadorna olika åtgärder ger och hur de kan kombineras i olika delar av Sverige.

Keywords

Snytbagge; Hylobius abietis; Skogsföryngring; Plantering; Markberedning; Beläggningsskydd; Plantskydd; Skärmställning; Geografiskt läge

Published in


Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Härlin, Carina
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Johansson, Karin (Hjelm, Karin)
Forestry Research Institute of Sweden, Skogforsk
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/63555