Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2014Open access

Snytbaggen : åtgärder för lyckade planteringar

Björklund, Niklas; Hellqvist, Claes; Härlin, Carina; Johansson, Karin; Nordlander, Göran; Wallertz, Kristina

Abstract

Barrträdsplantor som planterats efter avverkning blir ofta dödade av snytbaggens gnag. Men genom olika åtgärder kan skadorna minskas till en acceptabel nivå. Vilka metoder du bör välja beror bland annat på var i landet hygget ligger. Denna broschyr syftar till att förklara vilken effekt på plantskadorna olika åtgärder ger och hur de kan kombineras i olika delar av Sverige.

Keywords

Snytbagge; Hylobius abietis; Skogsföryngring; Plantering; Markberedning; Beläggningsskydd; Plantskydd; Skärmställning; Geografiskt läge

Published in


Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet