Skip to main content
Factsheet, 2014

Stormen Gudruns inverkan på skogens tillstånd och skötsel

Kempe, Göran; Fridman, Jonas; Valinger, Erik

Keywords

storm; skador; Gudrun; skogsskötsel; föryngring; riksskogstaxeringen

Published in

Fakta. Skog
2014, number: 2014:15
Publisher: Institutionen för skogens ekologi och skötsel, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Kempe, Göran
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Ecology and Management
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Ecology and Management
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Ecology and Management

UKÄ Subject classification

Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/63657