Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2004

Betesstrategier på naturbetesmarker

Wissman Jörgen, Spörndly Eva, Lennartsson Tommy

Published in

HagmarksMistra, Årsrapport
2004,
Publisher: Centrum för Biologisk Mångfald

      SLU Authors

    • Wissman, Jörgen

      • Department of Conservation Biology, Swedish University of Agricultural Sciences