Skip to main content
Report, 2014

Att räkna på vatten

Persson, Jesper; Fridell, Kent; Gustafsson, Eva-Lou; Englund, Jan-Eric;

Keywords

formelsamling, vattenbyggnad, landskap, landskapsingenjör, hydrologi, hydraulik

Published in


ISBN: 978-91-87117-78-7
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Persson, Jesper
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Architecture, Planning and Management
Fridell, Kent
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Architecture, Planning and Management

UKÄ Subject classification

Other Environmental Engineering
Oceanography, Hydrology, Water Resources
Environmental Management
Ocean and River Engineering
Environmental Sciences

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/63664