Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2014

Att räkna på vatten : en formelsamling för landskapsingenjörer

Persson, Jesper; Fridell, Kent; Gustafsson, Eva-Lou; Englund, Jan-Eric

Abstract

Grunden för denna formelsamling har hämtats från Torsten Hörndahls Formel- och tabellsamling i Lantbruksteknologi. Vad vi har gjort är att redigera om Hörndahls publikation för att få den att bättre passa kurser på landskapsingenjörsprogrammet. Framför allt har moment kopplat till vattenbyggnad lagts in, medan avsnitt om ellära och materialegenskaper tagits bort. Formelsamlingen syftar till att underlätta för studenterna att arbeta med kvantitativa problem, genom att erbjuda en relativt enhetlig, samlad och tydlig skrift. Men arbetet syftar även till att i möjligaste mån harmonisera beteckningar och definitioner i utbildningen. I redigeringsarbetet har följande lärare vid SLU medverkat: Jesper Persson, Kent Fridell, Eva-Lou Gustafsson och Jan-Eric Englund.

Keywords

formelsamling; vattenbyggnad; landskap; landskapsingenjör; hydrologi; hydraulik

Published in

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2014, number: 2014:17
ISBN: 978-91-87117-78-7
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet