Skip to main content
Other publication, 2015

Strukturomvandling och effektivitet i det svenska jordbruket

Manevska Tasevska, Gordana; Rabinowicz, Ewa

Abstract

Denna studie undersöker hur det svenska lantbrukets struktur har utvecklats jämfört med ett antal konkurrentländer (Danmark, Finland, Tyskland och Storbritannien) samt hur stukturvariabler såsom företagsstorlek, specialisering, och entreprenörsverksamhet påverkar lantbrukets effektivitet.

Resultaten visar att strukturomvandlingen har gått långsammare än i konkurrentländerna, även om utvecklingsdynamiken skiljer sig påtagligt mellan olika regioner och produktionsgrenar. Snabbast har strukturen förändrats för mjölk- och grisföretag, som också är de mest effektiva. Dessutom visar resultaten att hög specialisering ökar effektiviteten för grisgårdar och att ökad gårdsstorlek och entreprenörsaktiviteter ökar effektiviteten för alla produktionsgrenar.

Published in


Publisher: AgriFood Economics Centre

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics

UKÄ Subject classification

Other Agricultural Sciences not elsewhere specified
Economics

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/63723