Skip to main content
Factsheet, 2014

Skadegörarna utmanar skogen

Boberg, Johanna; Klapwijk, Maartje; Stenlid, Jan; Björkman, Christer

Abstract

Invasiva skadegörare är främmande arter som som hamnat i en ny miljö och därigenom ofta orsakar stor skada. Skadegörare i skog består till största delen av olika insekter och svamp-patogener som orsakar sjukdomar. Introduktionen av invasiva skadegörare till Europas skogar har mer än fördubblats under de senaste 100 åren. De invasiva skadegörarna sprids effektivt via handeln med växter och växtmaterial, men även i förpackningsmaterial, som lastpallar. Svamppatogener introduceras oftast genom import av levande plantor medan skadliga insekter som barkborrar och nematoder oftast transporteras med trä och träprodukter. Den potentiella kostnaden orsakade av invasiva skadegörare är enorm. Att hantera almsjukan, en patogen som påverkat ett trädslag med liten utbredning i Sverige, har uppskattats kosta 20-54 miljoner kronor per år. Inkluderas värdeförluster ökar kostnaden med upp till 37 gånger! Skulle de dominerande trädslagen gran eller tall hotas av en invasiv art på liknande sätt som almen skulle kostnaderna snabbt kunna blir mycket stora. Dessutom går stora värden i kulturlandskapet och i biologisk mångfald förlorade.

Keywords

trädskador; invasiva svamppatogener; invasiva insekter; geografisk spridning; klimatförändring; Sverige

Published in

Future Forests Syntes
2014, number: Juni 2014
Publisher: Future Forests, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Mycology and Pathology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Mycology and Plant Pathology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

Associated SLU-program

Future Forests (until Jan 2017)
SLU Future Forests

UKÄ Subject classification

Ecology
Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/63763