Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2014Open access

Optimerad kombination av vallbaljväxtensilage och andra närproducerade proteinfodermedel till mjölkraskalvar : slutrapport Stina Werners fond SSWF 11-3 / 40-3, ANSUN

Johansson, Birgitta; Hessle, Anna; Kumm, Karl-Ivar

Keywords

ensilage; kraftfoder; mjölkraskalvar; näringsvärde; närproducerat foder; vallbaljväxter

Published in


Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet