Skip to main content
Factsheet, 2014

Skoglig utbildningssatsning i Etiopien - vad blev utfallet?

Sandewall, Mats

Keywords

Skoglig utbildning; bistånd; trender; relevans; kvalitet

Published in

Fakta. Skog
2014, number: 2014:9
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management

UKÄ Subject classification

Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/63784