Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Research article - Peer-reviewed, 2014

Regelverk för djurskydd - vad vill man uppnå?

Lundmark, Frida; Berg, Charlotte; Röcklinsberg, Helena

Published in

Svensk Veterinärtidning
2014, Volume: 66, number: 14, pages: 11-17