Skip to main content
Magazine article, 2014

Varför är det så svårt att förstå betydelsen av One Health?

Artursson, Karin; Järhult, Josef D.; Olsen, Björn; Berg, Charlotte

Published in

Svensk Veterinärtidning
2014, Volume: 66, number: 2, pages: 35-39