Skip to main content
Report, 2005

Underplantering av bok under skärmar av gran: Ekologi och skogsskötsel

Löf, Magnus; Oleskog, Gunilla

Published in

Arbetsrapport vid inst. för sydsvensk skogsvetenskap
2005, number: 25
Publisher: Inst. för sydsvensk skogsvetenskap, SLU

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Southern Swedish Forest Research Centre
Oleskog, Gunilla
Swedish University of Agricultural Sciences, Southern Swedish Forest Research Centre

UKÄ Subject classification

Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/6403