Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2005

Rådgivning, forskning - försök : till nytta för fritidsodlare

Pettersson, Maj-Lis

Published in

Fakta. Trädgård / fritid
2005, number: 45
Publisher: SLU

    UKÄ Subject classification

    Horticulture

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/6410