Skip to main content
Magazine article, 2014

Några intressanta lavar från Venjan, Dalarna

Thor, Göran

Abstract

Gammal ved är ett viktigt substrat för många arter. Här rapporterar Göran Thor om flera arter som han funnit på gammal tallved och som är nya eller sällan rapporterade från Dalarna. Bland annat får vi en del nyheter i släktet Xylographa.

Published in

Lavbulletinen
2014, number: 2, pages: 60-63

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

Associated SLU-program

Forest
Biodiversity

UKÄ Subject classification

Botany

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/64156