Skip to main content
Report, 2015

Utvärdering av projekt Planteringar utan gränser i Helsingborg

Delshammar, Tim; Averdal, Rebecca; Berglund, Ulla

Abstract

Projekt Planteringar utan gränser startade med en tillfällig odlingsplats i Helsingborg år 2010. Idag finns odlingar på fyra platser i staden. Projektet drivs i samverkan mellan flera kommunala förvaltningar, Helsingborgshem och Svenska kyrkan. Syftet med projektet har varit att utveckla den sociala hållbarheten genom stadsodling. Den här utvärderingens syfte var att undersöka hur stadsodling i praktiken bidrar till stärkt social hållbarhet. Genom att stadsodlingen genomförs i samarbete med organisationer så som ideella föreningar, företag och kommunala verksamheter har kommunen kunnat nå ut till grupper som redan är organiserade. Med kommunalt anställda trädgårdsmästare har kommunen dessutom kunnat nå grupper som saknar den förankringen. Trädgårdarna har bidragit till ökad trygghet i människors vardagsmiljö.

Keywords

Stadsodling; Social hållbarhet; Helsingborg

Published in


ISBN: 978-91-87117-88-6
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Delshammar, Tim
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Architecture, Planning and Management
Averdal, Rebecca
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Architecture, Planning and Management
Berglund, Ulla
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Architecture, Planning and Management

Associated SLU-program

Future Urban Sustainable Environment (FUSE) (until Jan 2017)

UKÄ Subject classification

Other Social Sciences not elsewhere specified

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/64201