Skip to main content
Factsheet, 2015

Utnyttja belysningen effektivt

Bergstrand, Karl-Johan; Asp, Håkan; Schüssler, Hartmut K.

Abstract

I norra Europa är ljuset helt otillräckligt för odling under vinterhalvåret och ibland även på sommaren. Artificiell belysning har därför blivit allt vanligare inte bara vid odling av småplantor och krukväxter utan även för året-runt-produktion av olika grönsaker i växthus. Utvecklingen har gått från glödlampor, neonrör och kvicksilverlampor via metallhalogen till högtrycksnatriumlampor (HPS) som är dominerande än idag alltsedan 1970-talet. Stigande energipriser och ökande krav på miljöhänsyn har gjort att det idag finns ett stort behov av att effektivisera användandet av belysning i växthus. Tekniken utvecklas stadigt, HPS-lamporna har undan för undan fått allt bättre effektivitet med införandet av 600 och 1000 W lampor samt elektroniska drivdon. Dessutom har helt nya lamptyper som t.ex. LED-lampor och plasmalampor kommit på marknaden. Det finns dock mycket man kan göra för att effektivisera sin användning av belysning utan att nödvändigtvis göra en dyr investering i att byta hela utrustningen.

Keywords

Belysning; Hortikultur; Växthus

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2015, number: 2015:3
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology (VH), general
Schüssler, Hartmut K. (Schüssler, Hartmut K.)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology (VH), general

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/64202