Skip to main content
Factsheet, 2015

'Svenska' plommon på Balsgård

Nybom, Hilde; Sehic, Jasna; Gasi, Fuad

Abstract

Om vi säger ’Viktoria’ så tänker du kanske inte bara på en prinsessa utan även på ett mycket omtyckt plommon? Vackert och välsmakande, precis som många andra plommonsorter här i landet. En del av de äldre plommonsorterna återfinns fortfarande i många hemträdgårdar medan de nyare sorterna främst förekommer i yrkesodlingar.

Keywords

plommon; genbank; DNA-markörer

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2015, number: 2015:5
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Breeding
Sehic, Jasna
Swedish University of Agricultural Sciences, VÄXTFÖRÄDLING, Box 101
Gasi, Fuad

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/64207