Skip to main content
Report, 2014

Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargstammen fram till 2013

Åkesson, Mikael; Hedmark, Eva; Liberg, Olof; Svensson, Linn

Abstract

Denna rapport redogör för uppdateringen av släktträdet över den skandinaviska vargpopulationen inom ramen för en överenskommelse mellan Naturvårdsverket och Grimsö forskningsstation. I rapporten presenteras stammens genealogi från 1983 till 2013 tillsammans med de reproducerande parens inavelsgrad samt en summering av inavelsutvecklingen i populationen.

Keywords

varg, vargstam, släktträd, genealogi, inavelsgrad

Published in


Publisher: Grimsö forskningsstation, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

UKÄ Subject classification

Genetics
Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/64223