Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2014Open access

Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargstammen fram till 2013

Åkesson, Mikael; Hedmark, Eva; Liberg, Olof; Svensson, Linn

Abstract

Denna rapport redogör för uppdateringen av släktträdet över den skandinaviska vargpopulationen inom ramen för en överenskommelse mellan Naturvårdsverket och Grimsö forskningsstation. I rapporten presenteras stammens genealogi från 1983 till 2013 tillsammans med de reproducerande parens inavelsgrad samt en summering av inavelsutvecklingen i populationen.

Keywords

varg, vargstam, släktträd, genealogi, inavelsgrad

Published in


Publisher: Grimsö forskningsstation, Sveriges lantbruksuniversitet