Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2014Open access

Viltskadestatistik 2013 : skador av fredat vilt på tamdjur, hundar och gröda

Karlsson, Jens; Kjellberg, Linnea; Månsson, Johan; Svensson, Linn; Zetterberg, Andreas; Hensel, Henrike; Levin, Maria

Keywords

viltskador, viltskadestatistik, bidrag, ersättning, tamdjur, husdjur, hundar, gröda

Published in

Rapport från Viltskadecenter
2014, number: 2014:1ISBN: 978-91-86331-61-0
Publisher: Viltskadecenter, Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet