Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2014

Obemannat flygplanssystem för insamling av höjddata till fosformodeller

Rydberg, Anna; Adolfsson, Niklas; Djodjic, Faruk

Published in

JTI-rapport. Lantbruk & industri
2014, number: 424
Publisher: JTI - Institutet för jordbuks- och miljöteknik