Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2015

Minska utsläpp av växthusgaser från rening av avlopp och hantering av avloppsslam

Jönsson, Håkan; Junestedt, Christian; Willén, Agnes; Jingjiang, Yang; Tjus, Kåre; Baresel, Christian; Rodhe, Lena; Trela, Jozef; Pell, Mikael; Andersson, Sofia

Abstract

Utsläpp av lustgas och metan har mätts från rening av rejektvatten med anammoxteknik och med nitrifikation-denitrifikation i SBR, samt från lagring och spridning av slam. Utsläppen har tolkats i en miljösystemanalys av reningsverket och slamhanteringskedjan.

Published in

Svenskt vatten utveckling rapport
2015, number: 2015:02
Publisher: Svenskt Vatten AB