Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2013Open access

Kustfiskövervakning i Öresund, 2013 : Barsebäck, Lundåkrabukten/Lommabukten 1999-2013

Lingman, Anna; Tärnlund, Susanne

Published in


Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet