Skip to main content
Report chapter, 2014

Vad krävs för att få 15 ton höstvete per hektar?

Bergkvist, Göran

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2014, number: 67
Publisher: Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Soil Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/64467