Skip to main content
Report, 2014

Analys av kiselalger från LKAB, Kiruna Utvärdering av tidsserien i Luossajokisystemet 2010-2014

Kahlert, Maria; Herlitz, Eva; Quintana, Isabel

Keywords

monitoring, kiselalger

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2014, number: 2014:23
Publisher: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/64553