Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2014

Täckmaterial som gör att pengar kan sparas vid nybyggnation av växthus

Nielsen, Jonas Möller; Karlsson, Stefan; Löfkvist, Klara; Stålhandske, Christina; Nimmermark, Sven

Abstract

Det finns många moderna glas som har utvecklats för byggnadsindustrin. Glasen har utvecklats med fokus på energibesparingar, solskydd och optimal synupplevelse. Flera av dessa material har egenskaper som är intressanta för växthus. Med rätt kombination av nya glas i växthuset kan energibesparingar på upp emot 30% uppnås. Vid nybyggnation av växthus är det idag möjligt att i en tomatodling förbättra det ekonomiska resultatet med 400 kr/m2 under 10 år om man väljer nyare glas och inte bara fortsätter med de enklaste standardglasen.

Keywords

Växthus, täckmaterial, energi

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2014, number: 2014:17
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

   UKÄ Subject classification

   Building Technologies
   Environmental Analysis and Construction Information Technology
   Horticulture

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/64659