Skip to main content
Report, 2014

Inspel till en svensk livsmedelsstrategi

Rydhmer, Lotta

Abstract

Detta dokument är ett bidrag till arbetet med en svensk livsmedelsstrategi. Vi som skrivit texten är forskare verksamma i forskningsplattformen Framtidens lantbruk vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Dokumentet innehåller våra tankar om hur en livsmedelsstrategi kan arbetas fram och vad en livsmedelsstrategi kan innehålla. Vi lyfter fram följande ämnen: Människorna i lantbruket, livsmedelsindustrin, handeln, landsbygdsutveckling, svensk livsmedelsproduktions konkurrenskraft, miljön och klimatet (markanvändning, konsumtionens betydelse för miljön, biologisk mångfald, giftfri miljö, ekologisk produktion, kretslopp, bioenergi) djurhälsa och djurvälfärd, smak och andra kvalitetsegenskaper, matintresse, konsumtionsvanor och folkhälsa, livsmedelspriser, livsmedelssäkerhet, självförsörjning och beredskap, global livsmedelsförsörjning, utbildning och forskning. Vi ger exempel på målkonflikter som är relevanta för en nationell livsmedelsstrategi. Avslutningsvis diskuterar vi Sveriges ansvar för den globala livsmedelsförsörjningen i framtiden.

Keywords

livsmedel; strategi; sverige

Published in


ISBN: 978-91-576-9267-2
Publisher: SLU, Framtidens lantbruk - djur, växter och markanvändning

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Breeding and Genetics

UKÄ Subject classification

Food Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/64836