Skip to main content
Report, 2015

Bestämning av antocyaniner, Brix och torrhalt i blåbär med NIR-spektroskopi

Nyström, Josefina; Mossing, Torgny; Geladi, Paul; Jåfs, Åke

Abstract

Bärindustrin är beroende av insamling av plockade bär. Bären används färska eller processade i t.ex. läskedrycker, kosmetika och i näringssupplement. Bären som används varierar i sammansättning under den relativt korta växtsäsongen. Detta betyder att utbytet av slutprodukter varierar stort. Bärens kvalité kan mätas noggrant med våtkemiska metoder på laboratorium men dessa metoder är långsamma och dyra. En enkel och snabb mätmetod vore därför önskvärd. I projektet jämför vi laboratoriets analysmetoder med nära infraröd spektroskopi (NIR). Denna teknik kan göras bärbar för bruk i fält och ger snabba resultat (ofta inom 2 minuter). En systematisk studie utfördes under några månader sommaren 2014. Bär samlades in i Sverige och Finland med regelbundna intervall. NIR mättes på bären innan de skickades till ett laboratorium för analys. NIR mättes på färska, hela, homogeniserade bär samt på tinade bär efter infrysning. Resultaten från studien visade att vissa blåbäregenskaper kan mätas direkt med NIR på färska bär. För homogeniserade färska bär är det möjligt att beräkna laboratoriets resultat från NIR spektra. Mätningar på lagrade frysta bär gav inga användbara resultat. Detta betyder att det borde gå att bygga en kalibreringsmodell för homogeniserade färska bär som möjliggör NIR mätning och beräkning av viktiga egenskaper i fält väldigt snabbt.

Keywords

NIR; blåbär; PCA; PLS; antocyaniner

Published in

Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
2015, number: 2015:1
Publisher: Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Biomaterials and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Biomaterials and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Biomaterials and Technology
Jåfs, Åke

UKÄ Subject classification

Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/64870