Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1999Open access

Referensmätning av klimat vid Skogliga Försöksparkerna : årsrapport 1999

Ottosson Löfvenius, M
(ed.)

Keywords

klimat; temperatur; strålning; fuktighet

Published in

Referensmätning av klimat vid skogliga försöksparkerna : årsrapport
1999, number: 1999
Publisher: Vindelns Försöksparker, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ Subject classification

    Forest Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/6507